De juiste aanpak van agressie

Klant: Nationale Politie

Vraag: Een serie maatregelen ontwikkelen die samen met politie konden worden uitgevoerd om agressie te verminderen

Beschrijving:

Agressie lijkt bijna normaal te worden, ook al is het nog altijd even onwenselijk voor de slachtoffers. Uitgaansgeweld, agressie tegen hulpverleners en conducteurs en een constant hoog aantal geweldsdelicten geregistreerd door politie zijn onderdeel van een trend die de politie wil keren. Geweld is een bron van angst en leed in de samenleving en vertegenwoordigt bovendien een belangrijke kostenpost voor ziekenhuizen, verzekering en handhaving. Justice in Practice hielp een serie contextgerichte aanpakken te beschrijven die gedragen werden door alle partners: van aanpassingen in de omgeving tot betere agressietraining voor de politie en het herstellen van de rust. Deze aanpakken werden de input voor het […]

Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse politie

Klant: Nationale Politie, Van Aetsveld project management

Vraag: Ontwerp een gezamenlijke informatie-organisatie van de Nederlandse en Duitse politie

Beschrijving:

Criminaliteit houdt zich niet aan grenzen en de informatievoorziening tussen Duitsland en Nederland zou daar een afspiegeling van moeten zijn. Juist in de grensstreek wordt pijnlijk duidelijk dat criminelen die over de grens stappen hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten als het aan de andere kant te heet onder voeten wordt: heling, rondreizende overvallers, verkoop van drugs en smokkel zijn enkele voorbeelden. Een verbetering van de informatievoorziening was mogelijk als de juiste juridische basis werd gelegd, de ICT voldoende beveiligd was en als de informatie op een manier werd uitgewisseld dat er aan weerszijde mee gewerkt kon worden – ongeacht wetstelsel.  Een elegante oplossing werd […]

Project Bird

Klant: Europese Commissie

Vraag: onsuccesvolle en niet-kansrijke projecten onderbouwd verwijderen uit portfolio

Beschrijving

De Europese Commissie financiert voor vele miljarden aan projecten die een bijdrage moeten leveren aan welvaart, welzijn en ontwikkeling van de Europese Unie. Vele projecten – hoe goed bedoeld ook – blijken weinig waardevol voor het doel waarvoor ze zijn gefinancierd. Het blijkt voor de staf van de Commissie echter veel te veel werk om al de projecten inhoudelijk te beoordelen op hun intrinsieke waarde. Justice in Practice helpt de Europese Commissie door projecten op het gebied van veiligheid en recht snel en effectief te beoordelen waardoor er een onderbouwde keuze gemaakt wordt om al dan niet over te gaan tot financiering.

Oplossing voor u?

Op basis van criteria als kwaliteit […]