Wooncomplexen veiliger en leefbaarder

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek ‘Een overzichtelijk complex’ kunt u downloaden.

 

Vraag: maak wooncomplexen veiliger en geef mensen een veiliger gevoel zonder dat er (extra) budget of inspanning is van bestaande partijen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam.

Uitvoering: Er is een initiële scan gedaan van de onveiligheid in de complexen en de omgeving. Dat leverde inzicht op in gedrag van bewoners dat verbeterd kon, alsook de afstemming van gemeente, politie en woningbouwcorporatie.

In 4 stappen zijn Communities voor veiligheid opgebouwd rondom het thema veiligheid op wooncomplexen.

1. Relaties tussen relevante partijen zijn verbeterd: woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en bewoners. Ieder van deze partijen hadden min of meer negatieve meningen over de ander. Dat lag aan het beeld dat er bestond van de organisatie of studenten als groep, niet van de individuen […]

Anti-terreur in Practice

Anti-terreur in Practice
Versterk de beveiliging tegen aanslagen met Guarding Safety

Uitdagingen politie/gemeente

Beperkte capaciteit om alle risico’s voor aanslagen in de gaten te houden en onzekerheid over welke personen te vertrouwen zijn om mee te helpen

Hoe kan je toezicht uitbreiden zonder dat je dit extra kost?
Hoe vind en train je betrouwbare partners?
Hoe deel je gevoelige informatie buiten de politie of diensten zodat derden kunnen meehelpen?

Hoe zorg je voor voldoende getraind personeel aanwezig is in de eerste minuten na een aanslag?

Werkwijze
Justice in Practice introduceert een effectief terrorismebestrijdingsprogramma uit het Verenigd Koninkrijk. Samen met de Politieacademie ontwikkelen we een Nederlands programma om beveiligers een korte en vrijwel kosten-neutrale training te bieden. Deze training motiveert beveiligers om voor de politie risico’s te signaleren en deze […]

Communities voor veiligheid: Studentencomplexen

Communities voor veiligheid: Studentencomplexen

Klant: Amsterdam, stadsdeel Oost

Vraag: studenten gaan meer letten op hun eigen veiligheid en sluiten daarmee aan bij professionals die dat ook doen

Beschrijving: Een ernstig zedendelict bij een studentencomplex was aanleiding om kritisch te kijken naar de veiligheid van studenten door de hele stad. Diverse kenmerken werden gebruikt om die veiligheid te scoren:

staat van onderhoud, leeftijd van het studentencomplex
verlatenheid en ‘rafeligheid’ van de omgeving
sociale samenhang
aantal en ernst van de incidenten
gevoel van veiligheid

Een aantal complexen in Amsterdam scoort op alle punten relatief laag. Vanwege het feit dat de studentenwoningen een tijdelijk karakter hebben, waren veel aanpassingen in de openbare ruimte niet mogelijk. De grootste winst is op korte termijn […]

Burgerparticipatie door buurt-WhatsApp

Burgerparticipatie door buurt-WhatsApp
Klant: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

Vraag: Meer relevantie onderzoeksinformatie vanuit de wijken en verhoging van subjectieve veiligheid

Beschrijving:

Om burgers meer te betrekken bij de sociale veiligheid in hun eigen wijk zijn WhatsApp groepen ingericht. Een aantal wijken hebben zo een eigen ‘Buurt-veilig-app’ waarvoor geïnteresseerde burgers zich kunnen aanmelden en waarin zij onveilige incidenten kunnen melden (nadat zij de politie op de hoogte hebben gebracht). De doelstelling vanuit de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost is om nuttige informatie vanuit de wijk te krijgen die relevant kan zijn voor een mogelijk politieonderzoek alsook om de subjectieve veiligheid te stimuleren doordat burgers ‘er niet meer alleen voor staan’.

Lessons learned

Buiten naar binnen: contact tussen bewoner/ondernemer en ambtenaar is een verschil in werelden overbruggen; veranderingen […]

Een geïntegreerde aanpak van financiële criminaliteit

Klant: Openbaar ministerie en MeetingMoreMinds

Vraag: Identificeer nieuwe trends in financiële criminaliteit en kom tot een samenhangende aanpak

Beschrijving:

Financiële criminaliteit veroorzaakt een ondermijning van het vertrouwen dat we mogen hebben in financiële instellingen, dienstverleners zoals notarissen en trustkantoren. Om de maatschappij duurzaam veilig te maken moet daarom financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude, ondergronds bankieren en investeringen met crimineel geld onmogelijk worden gemaakt. De uitdaging waar Justice in Practice zich op richtte was om de samenwerking tussen partners te stimuleren. Een bewustzijn bij het Openbaar Ministerie van de kennis en kunde van partners helpt hen partijen in te zetten waar ze waarde toevoegen zodat officieren zelf ontlast worden en er nieuwe perspectieven ontstaan om vervolging te starten. De meerwaarde van de aanpak was […]

SafeCommunity

Klant: Eigen initiatief, samen met Product-foundry

Vraag: Ontwikkel een platform om burgerparticipatie operationeel en beleidsmatig in veiligheidszorg te integreren

Beschrijving:

Beleidsinformatie en coördinatie-mechanismen zijn vereisten voor effectieve acties, ook als die acties voor een belangrijk deel een sociale beweging betreffen. Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving maar burgerinitiatieven missen de informatie om hun acties mee te sturen. Professionals geven die informatie niet eenduidig prijs en hebben van hun kan geen mechanisme om gestructureerd samen te werken door hen te betrekken bij het beleid. Dat leidt tot heel veel gemiste kansen en van beide kanten zorgt het voor frustratie en onzekerheid: waarom werkt de andere kant niet mee? Of pikt niemand het op? Waarom moet ik alles alleen doen?

Justice in Practice is een samenwerking aangegaan […]

Burgers betrekken bij grotere veiligheid

Klant: Politie eenheid Amsterdam Amstelland, gemeente Diemen

Vraag: Verbind politiekennis van risico’s met burgerinitiatieven om veiligheid te creëren

Beschrijving:

In Nederland worden in toenemende mate gebiedsscans gemaakt door de politie om zicht te krijgen op niet alleen de omvang maar ook de verklaring van criminaliteit. Toen een gemeente van burgers hoorde dat de veiligheidsgevoelens verminderden terwijl de veiligheidscijfers eigenlijk verbeterden, was de beste optie om burgers zelf te betrekken bij hun veiligheid omdat dit hen een verhoogd gevoel van controle op de veiligheid geeft, en daarmee en veiliger gevoel . Voor de gemeente Diemen was burgerparticipatie schalen en sturen nieuw, want er waren nu wel enkele zelforganisaties maar de gemeente deed daar weinig mee. Justice in Practice verzamelt bestaande burgerinitiatieven en verbindt ze met de […]

Publiek-Private samenwerking in terrorismebestrijding

Klant: Politievakblad Blauw van de Nederlandse Politieacademie

Vraag: structureel meer hoogwaardig toezicht op straat en in de wijken tegen radicalisering en terrorisme

Beschrijving:

Terrorisme en radicalisering zijn grote problemen die heel klein beginnen. De meerwaarde van fijnmazig en gericht toezicht is daarom zeer groot. Justice in Practice introduceert in Nederland een bewezen aanpak om  het toezicht op straat sterk te vergroten op de plaatsen die het meest kwetsbaar zijn voor aanslagen. De aanpak kost niemand iets extra’s  en bestaat in de eerste plaats uit een gerichte opleiding voor beveiligers die hen alerter en competenter maakt in het signaleren en bestrijden van terrorisme. De toename van het aantal relevante meldingen is voor de politie een bron van effectieve handhaving en vergrote informatiepositie. In de […]