Project Description

foto schouw 14 juli zzw

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek ‘Een overzichtelijk complex’ kunt u downloaden.

 

Vraag: maak wooncomplexen veiliger en geef mensen een veiliger gevoel zonder dat er (extra) budget of inspanning is van bestaande partijen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam.

Uitvoering: Er is een initiële scan gedaan van de onveiligheid in de complexen en de omgeving. Dat leverde inzicht op in gedrag van bewoners dat verbeterd kon, alsook de afstemming van gemeente, politie en woningbouwcorporatie.

In 4 stappen zijn Communities voor veiligheid opgebouwd rondom het thema veiligheid op wooncomplexen.

1. Relaties tussen relevante partijen zijn verbeterd: woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en bewoners. Ieder van deze partijen hadden min of meer negatieve meningen over de ander. Dat lag aan het beeld dat er bestond van de organisatie of studenten als groep, niet van de individuen die om de tafel zaten. In een interventie is toen alle organisatie-lading weg gehaald en is er gefocust op de persoonlijke drijfveren en professionele ambities van betrokken personen.

2. Rollen zijn verdeeld waardoor de personen en partijen dat doen wat ze het beste doen en elkaar ondersteunen. Burgers/bewoners signaleren, politie geeft risico voorlichting en opvolging aan verdachte situaties, woningbouwcorporaties zorgt voor onderhoud (bijv. hang- en sluitwerk) van gebouwen en gemeente zorgt dat partijen om de tafel zitten, afstemmen en het proces positief blijft verlopen. Enkele ‘best persons’ onder de bewoners die een groep personen kan en wil coördineren werd contactpersoon voor zowel de bewoners als de politie en gemeente.

3. Uitvoering van de activiteiten verliep eerst wat weifelend en rommelig, maar naarmate de ervaring groeide, pasten partijen zich aan op elkaar om vooruitgang te boeken.

4. Borgen en verbeteren gebeurde door onderzoeksresultaten te vertalen naar een best practice handleiding voor doorzetten van de activiteiten. Het viel tijdens het onderzoek op dat de aansturing van organisaties niet ingesteld is op samenwerking. Iedere organisatie heeft eigen doelen en die zijn anders dan andere organisaties. Daardoor is het voor organisaties niet zinvol om deel te nemen aan de activiteiten van anderen, daar ‘zijn’ ze immers niet voor. Dit is inherent aan het huidige paradigma van overheidsdienstverlening: dat van new public management, met een focus op efficiënte processen van onafhankelijke, concurrerende partijen die voor de burger ‘klant’ een goed product tegen lage (belasting)kosten produceert. Dit was geen spiegel van de realiteit van dit samenwerkingsproject omdat de kern daar was om elkaar te vertrouwen en aan te vullen voor een gezamenlijk maatschappelijk doel.

In de reflectie op dit werk is een nieuw model van veiligheidsorganisatie voorgesteld, gebaseerd op het gedachtengoed van Osborne inzake New Public Governance. Dit nieuwe model is Communities voor veiligheid genoemd.

Naar de toekomst is de verwachting dat organisatie zich meer gaan vormen naar de focus op maatschappelijke impact en samenwerking van partijen die elkaar vertrouwen om deze te bereiken.

Het onderzoek ‘Een overzichtelijk complex’ kunt u downloaden.