Project Description

Klant: Nationale Politie, Van Aetsveld project management

Vraag: Ontwerp een gezamenlijke informatie-organisatie van de Nederlandse en Duitse politie

Beschrijving:

Criminaliteit houdt zich niet aan grenzen en de informatievoorziening tussen Duitsland en Nederland zou daar een afspiegeling van moeten zijn. Juist in de grensstreek wordt pijnlijk duidelijk dat criminelen die over de grens stappen hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten als het aan de andere kant te heet onder voeten wordt: heling, rondreizende overvallers, verkoop van drugs en smokkel zijn enkele voorbeelden. Een verbetering van de informatievoorziening was mogelijk als de juiste juridische basis werd gelegd, de ICT voldoende beveiligd was en als de informatie op een manier werd uitgewisseld dat er aan weerszijde mee gewerkt kon worden – ongeacht wetstelsel.  Een elegante oplossing werd gevonden die aan alle voorwaarden voldeed. Bovendien bleek dat de juridische analyse voor de uitwisseling van gegevens nog niet eerder gemaakt was.

Oplossing voor u?

Wilt u dat ketenpartners meer doen om criminaliteit te bestrijden? Dan is een veilige uitwisseling van informatie die toegesneden is op de kracht van deze partners essentieel. Justice in Practice helpt uw organisatie versterken door het delen van gegevens met partners die mogelijk te maken op een veilige en stimulerende manier die iedereen helpt haar eigen rol te pakken.

 

Hands laptop 790x500