Project Description

Klant: Eigen initiatief, samen met Product-foundry

Vraag: Ontwikkel een platform om burgerparticipatie operationeel en beleidsmatig in veiligheidszorg te integreren

Beschrijving:

Beleidsinformatie en coördinatie-mechanismen zijn vereisten voor effectieve acties, ook als die acties voor een belangrijk deel een sociale beweging betreffen. Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving maar burgerinitiatieven missen de informatie om hun acties mee te sturen. Professionals geven die informatie niet eenduidig prijs en hebben van hun kan geen mechanisme om gestructureerd samen te werken door hen te betrekken bij het beleid. Dat leidt tot heel veel gemiste kansen en van beide kanten zorgt het voor frustratie en onzekerheid: waarom werkt de andere kant niet mee? Of pikt niemand het op? Waarom moet ik alles alleen doen?

Justice in Practice is een samenwerking aangegaan met Product-foundry om een platform te ontwikkelen dat gestructureerde informatie weergeeft voor veiligheidspartners – met een uitdrukkelijke betrokkenheid van burgerinitiatieven. In een geografisch informatiesysteem – oftewel een kaart – worden veiligheidsrisico’s aangeduid zoals inbraken en overlast en bovendien burgerinitiatieven met hun belangrijkste taken en resultaatgebieden. Voor openbaar gebruik zal het mogelijk zijn om een overzicht te krijgen van positieve en negatieve invloeden op veiligheid in de wijk en belangrijkste contactpersonen om je aan te sluiten bij initiatieven of laagdrempelig meldingen van incidenten of opmerkingen toe te voegen.

Het initiatief wordt 2 juni 2015 gelanceerd op het jaarcongres van de VNG in het kader van het activeren van mensen door Big Data te gebruiken met respect voor privacywetten.

Oplossing voor u?

Als u de bijdrage van burgers volledig tot hun recht wil laten komen zonder dat zij in een soort alternatieve realiteit opereren is dit een nuttig product.

 

Keyboard lock 790x500