Project Description

Klant: Politievakblad Blauw van de Nederlandse Politieacademie

Vraag: structureel meer hoogwaardig toezicht op straat en in de wijken tegen radicalisering en terrorisme

Beschrijving:

Terrorisme en radicalisering zijn grote problemen die heel klein beginnen. De meerwaarde van fijnmazig en gericht toezicht is daarom zeer groot. Justice in Practice introduceert in Nederland een bewezen aanpak om  het toezicht op straat sterk te vergroten op de plaatsen die het meest kwetsbaar zijn voor aanslagen. De aanpak kost niemand iets extra’s  en bestaat in de eerste plaats uit een gerichte opleiding voor beveiligers die hen alerter en competenter maakt in het signaleren en bestrijden van terrorisme. De toename van het aantal relevante meldingen is voor de politie een bron van effectieve handhaving en vergrote informatiepositie. In de tweede plaats wordt deze informatiepositie gedeeld binnen de grenzen van de wet om beveiligers meer informatiegestuurd te laten werken. Organisaties die kwetsbaar zijn gebleken voor aanslagen – met name grote banken en sommige culturele instellingen – worden niet alleen van binnen beter beveiligd, ook de omgeving wordt met meer gezag bewaakt. In Engeland heeft deze aanpak meerdere aanslagen voorkomen en Frankrijk is overgegaan tot de introductie ervan na de aanslag op Charlie Hebdo en de gijzeling in een Joodse supermarkt in januari 2015.

Oplossing voor u? Als politie moet u zich richten op kerntaken en capaciteit efficiënt inzetten – dus alleen als er echt wat aan de hand is. De terreurdreiging leidt tot veel inzet op basis van weinig informatie. Met de methode ‘Griffin’ verhoogt u de informatiepositie zonder dat het extra inzet kost. Voor de particuliere beveiligingsbranche is dit een mogelijkheid om maatschappelijk bewust te ondernemen, een hoogwaardiger beveiliger te leveren die de standaard kan worden – zoals in Engeland ook is gebeurd. Uw beveiligers zijn blij dat ze meer verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun werk en meer contact te krijgen met andere sectoren van veiligheid.

 

Project_Griffin copy DSC_0032