Communities voor veiligheid: Studentencomplexen

Klant: Amsterdam, stadsdeel Oost

Vraag: studenten gaan meer letten op hun eigen veiligheid en sluiten daarmee aan bij professionals die dat ook doen

Beschrijving: Een ernstig zedendelict bij een studentencomplex was aanleiding om kritisch te kijken naar de veiligheid van studenten door de hele stad. Diverse kenmerken werden gebruikt om die veiligheid te scoren:

  • staat van onderhoud, leeftijd van het studentencomplex
  • verlatenheid en ‘rafeligheid’ van de omgeving
  • sociale samenhang
  • aantal en ernst van de incidenten
  • gevoel van veiligheid

Een aantal complexen in Amsterdam scoort op alle punten relatief laag. Vanwege het feit dat de studentenwoningen een tijdelijk karakter hebben, waren veel aanpassingen in de openbare ruimte niet mogelijk. De grootste winst is op korte termijn te behalen door communities van studenten voor veiligheid te laten organiseren. Door een gezamenlijke WhatsApp groep, gezamenlijke activiteiten en goed contact met gemeente en politie. Hun netwerk onderling en met professionele diensten te versterken.

Justice in Practice heeft:

  • bestaande structuren geïnventariseerd om op voort te bouwen
  • Onderzoek naar de huidige situatie: interviews naar beweegredenen van studenten om initiatieven (ook rondom veiligheid) te omarmen
  • uitgangspunten vastgesteld: het versterken van het netwerk van studenten, met name diegenen die er nu buiten dreigen te vallen
  • nieuwe initiatieven begeleid en ondersteund: WhatsApp, activiteitenmarkt

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam loopt een studie naar het organiseren van communities voor veiligheid op studentencomplexen.

970x546_wenckebachweg-mvs