Project Description

Klant: Politie eenheid Amsterdam Amstelland, gemeente Diemen

Vraag: Verbind politiekennis van risico’s met burgerinitiatieven om veiligheid te creëren

Beschrijving:

In Nederland worden in toenemende mate gebiedsscans gemaakt door de politie om zicht te krijgen op niet alleen de omvang maar ook de verklaring van criminaliteit. Toen een gemeente van burgers hoorde dat de veiligheidsgevoelens verminderden terwijl de veiligheidscijfers eigenlijk verbeterden, was de beste optie om burgers zelf te betrekken bij hun veiligheid omdat dit hen een verhoogd gevoel van controle op de veiligheid geeft, en daarmee en veiliger gevoel . Voor de gemeente Diemen was burgerparticipatie schalen en sturen nieuw, want er waren nu wel enkele zelforganisaties maar de gemeente deed daar weinig mee. Justice in Practice verzamelt bestaande burgerinitiatieven en verbindt ze met de risico’s die naar voren kwamen in de gebiedsscans. Aan de hand hiervan wordt met burgerinitiatieven gekomen tot een heus beleidsoverleg; zij het een overleg nieuwe stijl, buiten in de stad waar het gebeurt, in samenspraak met bewoners, waar het om gaat .

Oplossing voor u?

Burgerinitiatieven zijn verspreid en vormen geen samenhangende kracht tegen onveiligheid. Het verenigen van verschillende initiatieven rondom veiligheid en deze verbinden aan veiligheidspartners maakt verschillende activiteiten tot een heuse (sociale) beweging met een grote maatschappelijke impact.

 

Digital fingerprint 790x500