Burgerparticipatie door buurt-WhatsApp

Klant: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

Vraag: Meer relevantie onderzoeksinformatie vanuit de wijken en verhoging van subjectieve veiligheid

Beschrijving:

Om burgers meer te betrekken bij de sociale veiligheid in hun eigen wijk zijn WhatsApp groepen ingericht. Een aantal wijken hebben zo een eigen ‘Buurt-veilig-app’ waarvoor geïnteresseerde burgers zich kunnen aanmelden en waarin zij onveilige incidenten kunnen melden (nadat zij de politie op de hoogte hebben gebracht). De doelstelling vanuit de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost is om nuttige informatie vanuit de wijk te krijgen die relevant kan zijn voor een mogelijk politieonderzoek alsook om de subjectieve veiligheid te stimuleren doordat burgers ‘er niet meer alleen voor staan’.

Lessons learned

  • Buiten naar binnen: contact tussen bewoner/ondernemer en ambtenaar is een verschil in werelden overbruggen; veranderingen in de wereld van bewoners betekent dat díe wereld voorop moet staan in de analyse van het probleem en het vinden van mogelijke oplossingen
  • Een beweging starten is zowel beleid als klusjes: communities oprichten is een mooi beleid en vergaderstof maar heeft ook sterk operationele kanten, zoals activiteiten organiseren, namenlijsten bijhouden en veel nabellen; meestal zijn ambtenaren en bewoners gericht op 1 van die 2 zaken maar daarmee ontstaat er geen beweging
  • Alles wat je aandacht geeft groeit: in wijken waar activiteiten moeilijk worden opgepakt kost het meer energie maar iedereen heeft dromen en ideaalbeelden; oprechte interesse in de leefwereld van bewoners is de sleutel om mensen zelf energie te laten steken in hun leefomgeving
  • Blijf positief: De kritiek is bij tegenstanders beleidsmatig en principieel – ‘al die bezuinigingen’, ‘eigenrichting in het recht’ – terwijl het om kleine operationele acties gaat. Laat je niet te veel ontmoedigen.

 

whatsapp-plaatje