Anti-terreur in Practice

Versterk de beveiliging tegen aanslagen met Guarding Safety

Uitdagingen politie/gemeente

Beperkte capaciteit om alle risico’s voor aanslagen in de gaten te houden en onzekerheid over welke personen te vertrouwen zijn om mee te helpen

  • Hoe kan je toezicht uitbreiden zonder dat je dit extra kost?
  • Hoe vind en train je betrouwbare partners?
  • Hoe deel je gevoelige informatie buiten de politie of diensten zodat derden kunnen meehelpen?

Hoe zorg je voor voldoende getraind personeel aanwezig is in de eerste minuten na een aanslag?

Werkwijze
Justice in Practice introduceert een effectief terrorismebestrijdingsprogramma uit het Verenigd Koninkrijk. Samen met de Politieacademie ontwikkelen we een Nederlands programma om beveiligers een korte en vrijwel kosten-neutrale training te bieden. Deze training motiveert beveiligers om voor de politie risico’s te signaleren en deze te communiceren. De training wordt regelmatig gegeven door deskundige medewerkers van politie, ministerie, gemeente en NCTV. De informatie-uitwisseling tussen politie en beveiliging wordt gefaciliteerd. Justice in Practice en de politieacademie vragen geen fee voor de afname van dit product.

Anti-terreur project in Verenigd Koninkrijk

  • Betrokken politie, beveiligers en bedrijven enthousiast over het project
  • Project kan bezocht worden met geïnteresseerde partners

Honderden relevante meldingen van beveiligers over verdacht gedrag!

programma-cursus