Sociale innovatie: Effectieve burgerparticipatie

Justice in Practice richt zich op de samenwerking tussen veiligheidspartners en burgers met als uitgangspunt; geen effectieve samenwerking zonder gelijkwaardigheid van actoren.

Veel veiligheidspartners prediken voor het nut en noodzaak van samenwerking en participatie maar meestal komt het niet verder dan vingerwijzen en vinden dat burgers zich eindelijk moeten leren gedragen. Voor iedereen onbevredigend en in de praktijk zien we dan ook weinig inspirerende resultaten. Zo komen we nooit dichter bij elkaar. Er is een duidelijke maatschappelijke vraag naar meer effectieve samenwerking en participatie. Maar hoe zorg je dan dat je met partners ergens naartoe gaat? Ik laat vooral heel praktisch […]

november 25th, 2016|Burgerparticipatie|Reacties uitgeschakeld voor Sociale innovatie: Effectieve burgerparticipatie

2nd Lesson learned in burgerparticipatie: Optimisme!

2nd Lesson learned in burgerparticipatie: Optimisme!
Vooroordelen van ambtenaren

Zoals sommige burgers vooroordelen hebben tegen bepaalde groepen, hebben sommige ambtenaren vooroordelen over participerende burgers. Vooroordelen zijn niet alleen verzinsels, noch van burgers noch van ambtenaren, de fenomenen die beschreven worden bestaan wel degelijk. De fout is dat de fouten aan groepen worden toegeschreven zonder dat hun gedrag daar toe aanleiding geeft. En net zoals vooroordelen van burgers alleen door voorlichting en begeleiding bestreden kan worden, is dat ook zo bij ambtenaren.

Welke kwesties zijn een potentieel risico bij de participatie van burgers in veiligheid?

 

Eigenrichting

Het risico op eigenrichting ziet er volgens Eric Bervoets ongeveer […]

oktober 20th, 2016|Burgerparticipatie|Reacties uitgeschakeld voor 2nd Lesson learned in burgerparticipatie: Optimisme!

1st Lesson Learned: Communicatie in buurt-WhatsApp

Wist je dat bijna 90% van de aanhoudingen in Amsterdam door een melding van een oplettende burger plaatsvindt? Veiligheid zit vaak in alledaagse oplettendheid van bewoners. Daarom steunt Amsterdam Oost het vormen van (online en offline) communities van mensen die op een positieve manier sociale controle versterken en mensen met goede bedoelingen verwelkomen. Ik zal regelmatig een update geven over wat ik tegenkom.

WhatsApp buurtgroepen

Bij nieuwe initiatieven is het altijd zoeken naar een manier van samenwerken die aansluit bij de behoefte van de deelnemers en die effectief is om de veiligheid te verhogen. Bij de app-groepen die door de gemeente op […]

oktober 6th, 2016|Burgerparticipatie, Evaluatie, Informatiemanagement, Nieuw perspectief op informatie|Reacties uitgeschakeld voor 1st Lesson Learned: Communicatie in buurt-WhatsApp

Een tafel als begin van een sociale beweging

Wist je dat bijna 90% van de aanhoudingen in Amsterdam door een melding van een oplettende burger plaatsvindt?!

Veiligheid zit vaak in alledaagse oplettendheid van bewoners. Daarom steunt Amsterdam Oost het vormen van (online en offline) communities van mensen die op een positieve manier sociale controle versterken en mensen met goede bedoelingen verwelkomen. Ik zal regelmatig een update geven over wat ik tegenkom.

 

Project Participatief Leiderschap

Een project om studentencomplexen meer te laten profiteren van de oplettendheid van bewoners leidde mij regelmatig naar enkele van deze complexen: Wenckebachweg en Zuiderzeeweg.

Daar troffen we een interessant verschil aan tussen studentencomplexen op de Zuiderzeeweg, die nog […]

september 29th, 2016|Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Een tafel als begin van een sociale beweging

Een nieuwe revolutie

In het recent uitgezonden programma over de door leerlingen studenten afgedwongen onderwijsvernieuwing dacht ik: ongelooflijk dat wat heel snel gemeengoed werd toen moest worden bevochten. In de kern ging het in de jaren 60 om een jeugd die serieus genomen wilde worden. Als ik het goed heb was in die tijd waren er onder brede lagen van de bevolking weerzin tegen de stugge mentaliteit van de toenmalige bestuurders. Studenten konden dat geluid destijds beter vertolken omdat ze in die tijd de enige groep waren die en sterk verenigd waren en niet onderdeel uitmaakte van de gevestigde orde. Latere studies bevestigen […]

maart 28th, 2016|Beleid, Burgerparticipatie|0 Comments

Hoe komt de mens in beweging?

In de afgelopen weken heb ik m wel een beetje geknepen: ik heb beloofd dat ik in Amsterdam en Duivendrecht sociale bewegingen kan helpen vormen om (het gevoel van) de veiligheid te vergroten. Maar gaat het ook lukken? Dat weet ik natuurlijk niet zeker en hoewel er veel ervaring is in het land waar ik gebruik van maak, wijst veel ervaring uit dat initiatieven die vanuit de overheid gestart worden, meestal geen lang, laat staan succesvol leven beschoren zijn. Toch is dat wat Amsterdam en Duivendrecht verlangen: meer grip op dergelijke initiatieven, zoals whatsapp groepen, buurtpreventieteams en buurtbarbeque’s. Waarom ben […]

oktober 24th, 2015|Burgerparticipatie|0 Comments

Presentatie ministerie van V en J

De raad van de Chief Information Officers onder leiding van het plaatsvervangend hoofd van het ministerie Nicole Stolk nodigde mij uit om hen bij te praten over de mogelijkheden die open data biedt.

Ik liet ze www.futuresafety.org zien en dat riep een hoop discussie op. Grote interesse in de methoden, ‘Dus met 1 systeem kunnen burgemeesters en bewoners inzicht krijgen in de risico’s van ondermijnende criminaliteit in hun gemeente? Dat verzoek krijg ik zo veel!’ Maar ook zorg over informatie delen: ‘Het Nederlands Forensisch Instituut en het gevangeniswezen hebben alleen maar gevoelige data, die kunnen we nooit delen!’ En daarmee onderstreepten […]

oktober 6th, 2015|Informatie|0 Comments

Als politici er niet meer toe doen, wat beweegt ons dan wel?

In de naderende verkiezingen zie je weer wat politici denken dat mensen belangrijk vinden. En ik merk dat los van of ik inderdaad geïnteresseerd ben in hoeveel geld er aan hoeveel banen is besteed, ik geen behoefte meer heb aan iemand die dat voor mij denkt. Het doet me een beetje denken aan hoe priesters zich vroeger opstelden als de enige die God kon vertolken. Het is niet dat het me arrogant lijkt – de bedoelingen zijn vast goed – maar het sluit niet aan bij wat ons in beweging brengt. We lopen niet meer zo achter politici aan. We […]

maart 15th, 2015|Beleid, Burgerparticipatie|1 Comment

Wat komt er in de plaats van management?

Een aannemer vertelt dat hij het niet meer kon aanzien dat projecten laat en zonder respect voor de klant werden opgeleverd. De secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken laat een brief zien in onleesbaar jargon die aan burgers werd gestuurd om hen te informeren over hun aanvraag van een uitkering: “Er is geen enkele aandacht voor dat de lezer dit ook moet begrijpen,” zegt hij lachend. Een politieagent vertelt dat de teams niets hadden aan hun chef: “Die werd ook gekozen om allerlei belangen te dienen, behalve die van het team dat hij moest aansturen.”

De rode draad: management […]

februari 22nd, 2015|Beleid, Burgerparticipatie, Organisatie|0 Comments

Participatie in de veiligheid

 

Veiligheid en leefbaarheid door betrokken burgers

Steeds vaker willen de overheid en instellingen participatief werken en zelforganisatie stimuleren. Logisch, beleid en activiteiten dat belanghebbenden zelf hebben verzonnen zijn ze meer geneigd te ondersteunen en aan bij te dragen. Als participatiedeskundige begeleidt u het proces waarmee organisaties en belanghebbenden samen activiteiten verzinnen, uitvoeren en continue verbeteren. U maakt energie los en zorgt dat u gezamenlijk goede initiatieven ontwikkelt. U moet dan wel mensen kunnen betrekken bij de ontwikkeling van beleid en ook daadwerkelijk uw beleid baseren op hun suggesties en ideeën. Vooral in de zorg, de veiligheid, economische ontwikkeling en infrastructuur […]

februari 9th, 2015|Burgerparticipatie, Samenwerking|0 Comments