This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Impact control

Je wil een impact op recht en veiligheid: mensen die zich veiliger voelen en ook daadwerkelijk zijn. Justice in Practice heeft daarvoor een uniek sturingssysteem ontwikkeld. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek gingen er aan vooraf en het is getest in meerdere gemeenten. Verbeter specifieke processen en gedragingen voor uitstekende resultaten.

Ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase geeft een exact beeld van waarom communities ontwikkelen. Het toont aanbevolen gedrag voor impact: het juiste gedrag vervult een behoefte maar laat ook nieuwe kansen zien. Dit bengt een cyclus op gang van ontwikkeling en impact.

Fase 1 is het krijgen van een gezamenlijk beeld essentieel. Elke ontwikkelingsfase
heeft specifiek aanbevolen gedrag voor impact.
In ontwikkelingsfase 3: gezamenlijk optreden, hebben successen een grote bonus.

Ontwikkeling van nieuwe initiatieven gebeurt wanneer een bepaald competentieniveau is bereikt in een groep. Deze groep heeft onvermijdelijk geprobeerd contact op te nemen met autoriteiten om onderdeel te zijn van deze innovaties. Afhanelijk van hun respons, kunnen ze hun voordeel doen met stevige acties zoals burgeronderzoek naar georganiseerde misdaad, verzamelen van osint en interregionale samenwerking. Gestolen voorwerpen, verdachten en modi operandi worden gevonden en gezocht en gevonden in grote gebieden door een fijnmazig stelsel verbonden via internet.

In fase 5 staan innovaties centraal, zoals verder onderzoek door burgers met centrale databestanden en dienstverlening op meerdere fenomenen en thema’s als zorg.

Het impact control systeem van de Stichting Justice in Practice meet concreet gedrag en stimuleert acties met grote impact.