This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Handboek Communities voor veiligheid

Burgers lossen 83% van de criminaliteit op, tegenover 17% die door de politie wordt opgelost, lieten onderzoekers al jaren geleden zien. De toenemende activiteit van burgers in signaleren en de sterk afnemende politiecapaciteit maakt burgers tot de belangrijkste troef die we als maatschappij hebben om de veiligheid te vergroten.

Maar in de praktijk van buurtpreventie en whatsappgroepen die proberen samen te werken met politie en gemeente, is dat er vrijwel geen aansluiting is tussen de partijen. In plaats van erkenning vinden de partijen verwijten en teleurstelling. Burgers raken gefrustreerd, gemeente en politie houden de boot af. Criminelen en overlastgevers zijn de lachende derde.

Eigenlijk kunnen gemeente en politie helemaal niet zonder de actieve burgers, en dat is ook niets nieuws. Waarom lukt het dan niet?

De gemeente heeft beleid en besluitvorming strikt gescheiden van de operatie. Daardoor is de uitvoering star en sluit het totaal niet aan op wat er in de praktijk gevraagd wordt. Als je naar de gemeente belt, hang je lang in de wacht en vervolgens verzeil je in een onnavolgbare procedure zonder concrete oplossingen. Iedereen die Menno Snel hoorde zeggen dat mensen met een kapitale schuld bij de belastingdienst maar even met de belastingtelefoon moet bellen, kent het gekmakende gevoel niet gehoord te worden met je legitieme, nuttige en constructieve opmerkingen.

Want in de kern willen burgers de veiligheid, leefbaarheid en warme contacten die voor gemeenteambtenaren als de heilige graal van goed bestuur gelden. Het ligt voor het oprapen maar bijna niemand doet het. Hoe kan het anders? Dat is waar Justice in Practice zich al ruim 5 jaar in specialiseert. Het boek, Communities voor veiligheid is een weerslag van veel ervaring.

Hoe vormen actieve burgergroepen? Hoe dragen gemeente en politie er aan bij? Hoe kunnen deze verschillende partners samenwerken? Met een minimum aan theorie en maximaal praktische insteek die voor handhavers, agenten en beleidsmedewerkers toegankelijk en bruikbaar is.

INHOUD

  1. Introductie: crisis in de samenwerking
  2. Sociale controle door zorgzame netwerken: communities
  3. Ontwikkeling van communities: relaties, structuur en aansturing
  4. Governance van veiligheid
  5. Transformatie van veiligheid van overheid naar gedeelde verantwoordelijkheid
  6. Conclusie: de toekomst van veiligheid

Nieuwsgierig geworden? Je kan dit boek gratis bestellen via info@justiceinpractice.nl of de contactpagina.