This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

FutureSafety.org

[fusion_text]

 

Futuresafety.org

 

wij doen wat belangrijk is

Weten wat belangrijk is en samen doen, dat is de toekomst van veiligheid. Niet een nieuwe wet of meer wapens. Wat vinden wij op ons pad als we dat willen bereiken?

 • We combineren onze kennis niet

Politie weet wat het weet, burgers zien in hun omgeving welke risico’s er zijn, jeugdzorg en de huisarts hebben ook informatie. Maar als informatie niet gedeeld wordt weten we vaak niet wat echt belangrijk is.

 • Samenwerken is moeilijk en kostbaar

Organisaties discussiëren jarenlang over de informatie die ze wel en niet mogen uitwisselen: de bescherming van persoonsgegevens houdt organisaties in hun greep. Samenwerken kost in veel organisaties extra capaciteit aan liaisons.

 •  Betekenisvolle, real-time rapportage bestaat niet

Wat heeft het nu opgeleverd en voelen mensen zich ook veiliger? “Ik zie het wel, maar ik kan het niet bewijzen!” Een rapport aan het eind van het jaar? Te laat om bij te sturen. Je wil dit toch allemaal direct zien én rapporteren?

Daartoe bestaat Futuresafety.org.

Futuresafety.org bestaat uit drie modules:

 • Context, een analysemodule voor anonieme en big data;
 • Interest, een analysemodule voor gedeelde en privacygevoelige data; en
 • Unification, een rapportage module.

 

Context

 • Een combinatie van bijdragen: big data, politie, gemeente en burgers
 • Inzicht in risico’s van criminaliteit en veiligheidsmaatregelen Je kunt zien hoe factoren samenhangen
 • Subjectieve ervaring, ook van Facebook of Twitter etc
 • Bijdragen aan een opsporing zoals van burgernet

 

screenshot context

 

Context Combinatie van bijdragen

 • politie, gemeenten, organisaties, burger
 • subjectieve ervaringen, inzichten over context
 • Inzicht in criminaliteit 
 • Betrekken bij oplossen en voorkomen

 

 

Belangen

 • Gezamenlijke doelen en individuele belangen bereiken
 • Afgeschermde informatie-uitwisseling
 • Ingericht volgens de principes van privacy by design
 • Registreert resultaten real-time

 

 

screenshot interest

 


 

Belangen Gezamenlijke doelen en individuele belangen bereiken

 • Privacy by design ontwerp
 • belangen individuele organisaties en personen verankerd
 • Vertrouwen tussen partijen
 • Motivatie om bij te dragen door individueel en gezamenlijk belang

 

 

Verbinden

 • Betekenisvolle resultaten per initiatief, deel of combinatie ervan
 • Objectieve cijfers en of mensen zich veiliger zijn gaan voelen
 • Rapporteert met hetzelfde gemak aan de burger als aan de raad en deelnemende organisaties omdat alleen getoond wordt wat relevant en mogelijk is per doelgroep

 

 

screenshot unification

 


 

Verbinden Betekenisvolle resultaten rapporteren

 • Real-time
 • objectieve cijfers en casuïstiek, subjectieve ervaringen en evaluatie
 • trends
 • Verbinden objectieve en subjectieve veiligheid
 • Verbinden organisaties met elkaar
 • Verbinden straatrealiteit met beleid


Uw investering

Futuresafety.org helpt veiligheidspartners veiligheid te vergroten zonder nieuwe wetten of grotere wapens maar die gemaakt wordt doordat groepen mensen gaan samenwerken aan gemeenschappelijke belangen. Afhankelijk van de omvang van de vraag kunnen we delen van dit systeem ontwerpen en implementeren.