This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Design voor impact met buurtpreventie

Een buurttoezicht dat veiligheid(gevoelens) meetbaar vergroot, een tevreden politie en enthousiaste gemeente. Dat zijn de wensen van meeste betrokkenen rondom buurtpreventie/burgerparticipatie. De Communitymonitor veiligheid biedt houvast.  Op basis van de resultaten kun je nu samen met partners aan de slag om acties te ontwerpen waar je ‘veilig en vrolijk’ van wordt.

Buurtpreventie dreigt een beetje een eeuwige belofte te worden, nu het landelijk wel breed bestaat maar eigenlijk nergens echt serieus wordt genomen. Alle partners voelen zich overvraagd en onderbediend. Gemeenten krijgen te weinig grip op de veiligheid, politie besteedt er nog altijd te veel tijd aan en buurtpreventieleden voelen zich niet erkend voor het vele en goede – al is het soms wat rommelig – werk dat ze doen. Tegelijkertijd zien gemeente en politie groepen die onverwacht uit elkaar kunnen vallen, soms lage kwaliteit van meldingen en is het werk van buurtpreventie niet altijd waardevol. En buurtpreventieleden hebben soms steun nodig, soms willen ze opvolging, maar het duurt lang en ze krijgen niets voor niets. Het is kortom, duwen en trekken. Dat is een grote energieverspilling.

Welke kaders zijn er dan waarbinnen acties veiligheid vergroten en vrolijk maken? Waar alle partners vanzelf op af komen? Deze gouden driehoek is binnen de grenzen die de partners hebben aangegeven: waardevol voor allen: gemeenten willen grip, politie wil tijdsbesparing en nuttige informatie, burger wil erkenning; kwaliteit is hoog en er zijn genoeg signalen; en het is verbindend voor de buurtpreventieleden.

Kijk, now we’re talking! Maar dit zijn nog geen projecten. De complexiteit van deze kaders vraagt om co-creatie. Wat voor projecten zijn dit?

We werkten het burger buurtonderzoek al uit: bij een hi- of lo- impact crime zoals fietsdiefstal of autokraak kan de politie in de buurt rondvragen wie wat heeft gezien. Maar dat kost veel tijd en de schade wordt toch door de verzekering vergoed. Dus dat doet de politie niet, met als gevolg dat er geen enkele opvolging is voor criminaliteit. Dat is in de buurt onwenselijk: toezicht op veiligheid oftewel sociale controle is een van de belangrijkste preventiemethoden voor criminaliteit. Dus doen de buren het: ze vragen uit aan de hand van een standaard vragenlijst. Ze kúnnen signalementen breed verspreiden waardoor de kans op oplossing van misdaad vergroot. De politie bespaart tijd, gemeente en politie krijgen nuttige informatie en potentieel grip op veiligheid, kwaliteit is geborgd door standaard procedure en burger krijgt erkenning. Door de waarde en stabiliteit van het instrument is het ook iets dat buurtpreventieteams kan binden, ze hebben nu een vaste en belangrijke taak.

Ben je direct betrokken bij buurtpreventie als gemeente, wijkagent of lid van een buurtpreventieteam? Wil je creatief meedenken over acties waar alle partners enthousiast aan meewerken? Meld je dan voor de bijeenkomst 16 mei in de Humanity Hub in Den Haag. Deelname is gratis voor mensen die direct betrokken zijn bij buurtpreventieinitiatieven als lid, gemeente of wijkagent en is inclusief lunch.