Communitymonitor veiligheid 2018

Communitymonitor veiligheid heeft tot doel om inzicht te krijgen in de manier waarop de impact van buurttoezicht, WABP, veiligebuurt.nl, nextdoor en andere communities voor veiligheid vergroot kan worden. Ben je betrokken bij fysieke of digitale toezicht in de wijk? Antwoord dan de 10 vragen (3 minuten). Januari 2019 komt de monitor uit. Wil je m ook? Vermeld dan je mailadres. Link naar de korte enquête in: https://nl.surveymonkey.com/r/LQ8ZTC3

 

november 1st, 2018|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

More control needed for chatrooms

Meer toezicht nodig op chatrooms

 

Chatsites zijn veilig voor pedofielen die hun fantasiën willen omzetten in daden: seks met minderjarigen. Er moet meer toezicht komen op de volwassen en minderjarige gebruikers van de site. Burgeronderzoek naar criminaliteit presenteert 9 oktober 2018 geldende richtlijnen om burgertoezicht te vergroten en onze kinderen veilig te houden.

 

More control needed in chatrooms

 

Chatsites are safe for pedophiles who seek to materialize their fantasies: sex with minors. More control is needed on visitors of the site, both child and adult. Citizen Crime Control will release guidelines for legal standards of citizen research into possible suspects and crimes and […]

oktober 8th, 2018|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

A new community world order

The downturn and loss of faith in our bureaucratic and political system is because it is designed for smaller and less complex population than ours. We have decreasing illusion that law enforcement will catch any and all criminals and hence that it is a credible system. Same goes for government-initiated disaster management. Construction of public spaces, land management or management of national security: we are tiring of depending on a system that is rarely satisfactory.

Our current government system is that it consists of a chosen few that we entrust with extensive power to control all of us. That is what […]

februari 3rd, 2018|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Privacy als excuus om niet samen te werken

Het begrip ondermijnende criminaliteit is nog steeds een begrip wat zich lastig laat definiëren. Per definitie is alle criminaliteit ondermijnend. Toch is er een verschil tussen georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Immers, alle georganiseerde criminaliteit is ondermijnend maar niet alle ondermijnende criminaliteit heeft een georganiseerd karakter. Zelfs professoren, docenten en burgemeesters blijken niet eenzelfde definitie te hanteren (HP De Tijd, 2017). Persoonlijk vind ik dit nog al gek. We zijn met zijn allen bezig om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, maar waar we het dan precies over hebben is niet helder gedefinieerd.

Vervolgens kijken we naar de aanpak van ondermijning. Veelvuldig […]

september 25th, 2017|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Samenwerking tussen burgers en bureaucratie. Heb je even?

Als je de gemeente een brief stuurt met een vraag over veiligheid, mag je blij zijn wanneer je binnen drie weken een ontvangstbevestiging ontvangt. Daarin staat dan dat als je binnen zes maanden geen antwoord ontvangt, je een klacht kan sturen naar een benoemde postbus. In ieder geval een stok achter de deur! Zes maanden…

Hoe kunnen we ooit verwachten dat gemeenten zich gaan richten op wat de samenleving nodig heeft als het contact met een gemeentemedewerker een frontdesk medewerker is die als taak heeft alle telefoontjes per mail in het bureaucratische systeem te zetten?

New Public Governance (NPG), een concept van Osborne […]

mei 30th, 2017|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Tijd over door goed veiligheidsbeleid? Het kan met Communities voor veiligheid.

Een van de meest gehoorde klachten van mensen in veiligheid is dat ze zo onvoorspelbaar en onuitputtelijk veel werk hebben, waardoor ze eigenlijk altijd druk zijn. Er zijn incidenten, daar moet je iets mee om te managen, dan moet je uitzoeken en invoeren hoe het in het vervolg te voorkomen, maar dan gebeurt er weer iets anders. Zo hol je altijd achter de feiten aan!

De kern van dat probleem is niet dat je onvoorspelbaar en onuitputtelijk veel werk hebt, maar de gedachte dat jij het werk moet doen, de problemen moet begrijpen en de oplossingen moet aandragen en coördineren. Jij […]

mei 12th, 2017|Beleid, Burgerparticipatie, Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Een andere sociale norm met Communities

Het artikel in NRC liegt er niet om: als ambtenaar die het recht toepast voel je je soms stevig onder druk gezet van ‘mensen met een andere norm’. Een belangrijke functie van gemeenten is het veranderen van de sociale norm, maar hoe werkt dat?

Normen zijn groepsproducten en hoe groter de groep met een bepaalde norm, hoe hoger de druk is om je daar aan aan passen. Een ambtenaar die in een criminele groep helpt bestrijden weet natuurlijk dat er een gemeente en politieapparaat achter hem staat, maar hij is makkelijk onder druk te zetten omdat hij weinig zichtbare medestanders heeft voor […]

mei 8th, 2017|Burgerparticipatie, Samenwerking, Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Mee doen of zelf doen?

Mee doen of zelf doen?
 

Waarom krijgen communities van zelfredzame en actieve bewoners geen politiek mandaat?

 

Actueel

In een dorp nabij Amsterdam is de politiekracht teruggebracht tot 1 agent, terwijl het onder de rook van Amsterdam toch echt te maken heeft met grootstedelijke problemen. Het handhavingstekort wordt deels opgevangen door mensen uit de wijk. Ze vormen WhatsApp groepen, buurtwachten en organiseren cursussen signaleren van verdacht gedrag.

 

Hoe vanzelfsprekend dat tegenwoordig ook klinkt en hoe veel ze ook bijdragen aan (het gevoel van) veiligheid, tijdens de verkiezingen kunnen zij geen mandaat halen. Zij blijven afhankelijk van politici voor steun, politiek en financieel. Politici praten er […]

maart 9th, 2017|Burgerparticipatie, Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Een tafel als begin van een sociale beweging

Wist je dat bijna 90% van de aanhoudingen in Amsterdam door een melding van een oplettende burger plaatsvindt?!

Veiligheid zit vaak in alledaagse oplettendheid van bewoners. Daarom steunt Amsterdam Oost het vormen van (online en offline) communities van mensen die op een positieve manier sociale controle versterken en mensen met goede bedoelingen verwelkomen. Ik zal regelmatig een update geven over wat ik tegenkom.

 

Project Participatief Leiderschap

Een project om studentencomplexen meer te laten profiteren van de oplettendheid van bewoners leidde mij regelmatig naar enkele van deze complexen: Wenckebachweg en Zuiderzeeweg.

Daar troffen we een interessant verschil aan tussen studentencomplexen op de Zuiderzeeweg, die nog […]

september 29th, 2016|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

In 5 stappen voorbereiden op de WMO

De zorgen over de WMO blijven, maar er lijkt weinig concreets te gebeuren om ze op te lossen. Het is tijd om te stoppen met het luiden van de noodklok en om te handelen.

Begrijp de uitdaging waar je voor staat. De kern van de WMO is dat langdurige zorg niet meer door de centrale overheid maar door de gemeente bekostigd gaat worden en dat gemeenten, samen met verzekeraars en zorgverleners passende zorg organiseert. In de praktijk betekent dat dat mensen minder zorg krijgen en dat daar een oplossing voor gevonden moet worden. Wat voor zorg moet je dan gaan […]

maart 17th, 2014|Uncategorized|0 Comments