Zonder privacy geen resultaat

Waarom is privacy zo’n groot obstakel voor bijvoorbeeld samenwerking bij opsporing en hulpverlening? Vaak duiden privacyproblemen op ineffectieve samenwerking tussen organisaties. De keerzijde daarvan is: als de privacy op orde is, verbeteren de resultaten.

[…]

juli 12th, 2018|Informatiemanagement, Samenwerking, Wetgeving|Reacties uitgeschakeld voor Zonder privacy geen resultaat

1st Lesson Learned: Communicatie in buurt-WhatsApp

Wist je dat bijna 90% van de aanhoudingen in Amsterdam door een melding van een oplettende burger plaatsvindt? Veiligheid zit vaak in alledaagse oplettendheid van bewoners. Daarom steunt Amsterdam Oost het vormen van (online en offline) communities van mensen die op een positieve manier sociale controle versterken en mensen met goede bedoelingen verwelkomen. Ik zal regelmatig een update geven over wat ik tegenkom.

WhatsApp buurtgroepen

Bij nieuwe initiatieven is het altijd zoeken naar een manier van samenwerken die aansluit bij de behoefte van de deelnemers en die effectief is om de veiligheid te verhogen. Bij de app-groepen die door de gemeente op […]

oktober 6th, 2016|Burgerparticipatie, Evaluatie, Informatiemanagement, Nieuw perspectief op informatie|Reacties uitgeschakeld voor 1st Lesson Learned: Communicatie in buurt-WhatsApp

Trends in toepassing wet Bibob

De nieuwe wet Bibob is van kracht. Deze is ontwikkeld om breder toe te kunnen passen (op de verlening van álle soorten vergunningen) en om handhavende partijen beter met elkaar te laten communiceren. Vanuit het perspectief van informatie-uitwisseling zijn er tenminste twee zaken waar een Bibob-coördinator rekening mee kan houden de komende tijd.

Een trend in bestuurlijke controle op georganiseerde criminaliteit is dat criminelen richting kleinere gemeenten en het buitenland trekken vanwege de minder stringente bestuurlijke controle daar. Het dwingt kleinere en buitenlandse gemeenten tot vaker onderzoek doen. De mogelijkheden tot inzage, uitwisseling van gegevens en tippen van belanghebbenden bieden daarvoor […]

augustus 27th, 2013|Beleid, Informatiemanagement|0 Comments

Internationale gegevensuitwisseling door gemeenten

Door de gemeentelijke bevoegdheid om vergunningen voor horeca, evenementen en verbouwingen (aanbestedingen en subsidies) af te geven of te weigeren kan de gemeente proberen criminelen te weren uit deze activiteiten. In Nederland gebeurt dat met de wet bevordering integriteit bij het openbaar bestuur (BIBOB). In de voorwaarden voor de vergunningverlening voor bijvoorbeeld het uitbaten van een kroeg of coffeeshop staat dat deze geweigerd wordt als er een negatieve uitslag is van het integriteitsonderzoek van het landelijk bureau BIBOB (drank- en horecawet art. 27 lid 3). Tegenwoordig kunnen bijna alle gemeentelijke vergunningen worden geweigerd op deze grond, vanwege de wetswijziging in […]

augustus 20th, 2013|Beleid, Informatiemanagement|0 Comments

Europese witwasbestrijding (publicatie TvdP)

Witwassen is zo’n internationaal fenomeen dat bestrijding op nationaal niveau niet effectief is. Marc van Dam van Capgemini en ik schreven in Tijdschrift voor de Politie een visie op hoe de internationalisering van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering er op termijn uit kan zien. Antwoorden op vragen als: Hoe krijg ik alle informatie bijeen die relevant is voor mijn opsporingsteams? Wat mag er worden uitgewisseld met wie? Hoe gaan we om met de snel internationaliserende financiële dienstverlening? 

Hoor graag jullie commentaar!

Hartelijke groeten,

Lucien

juli 2nd, 2013|Informatiemanagement, Organisatie|0 Comments

Samenwerking veiligheidspartners

In al mijn opdrachten speelt samenwerking met netwerk en ketenpartners. Niet zozeer als er misdaden zijn gepleegd of acute bijstand verleent moet worden, dan zijn partners doorgaans zeer bereid. Maar de samenwerking bij het integraal bestrijden van criminaliteit is moeizaam. In mijn werk voor en bij de politie was er vaak kritiek op het gebrek aan medewerking van partners, geen overeenstemming over hoe criminaliteit aan te pakken en het was erg moeizaam om de juiste mensen om de tafel te krijgen om het er over te hebben. Dat frustreert omdat geen enkele organisatie het alleen kan en dus houdt […]

mei 21st, 2013|Informatiemanagement, Organisatie|0 Comments

Angels en criminelen wegpesten

Twee voorbeelden van de taak van de Regionale Informatie- en expertisecentra (RIEC’s) zijn het weren van de Hell’s Angels uit Amsterdam en het weren van georganiseerde criminaliteit van de Wallen, beide actueel in Amsterdam. Want de Hell’s Angels en de criminaliteit op de Wallen keren terug. Wat kunnen partijen doen om de criminaliteit te weren en de stad leefbaar te houden?

De gemeente heeft ingezet op het ‘veroveren’ van gebied door voor veel geld panden aan te kopen. Maar het geld is op bij de gemeente, terwijl de criminelen nog altijd voldoende hebben om panden op te kopen. Hier dreigt […]

mei 7th, 2013|Informatiemanagement, Uncategorized|0 Comments

Professionele innovatie in veiligheid

De meeste innovaties die in de veiligheid gedaan worden hebben als belangrijkste kenmerk dat ze steeds grotere groepen mensen betrekken. Ook waar dit het gevolg is van technische vooruitgang staat het combineren van kennis, vaardigheid en waakzaamheid van steeds grotere delen van de maatschappij voorop. De afgenomen sociale controle in kleine gemeenschappen wordt vervangen door een meer thematische samenwerking van een steeds grotere overeheid met mensen die zich daarbij aansluiten. Hoewel de overheid op het terrein van veiligheid in de lead is en blijft, betekent de betrokkenheid van organisaties van buiten het veiligheidsdomein dat er scherp gelet moet worden op […]

april 29th, 2013|Informatiemanagement, Organisatie|0 Comments

Samen zoeken in Boston

Na de aanslag van 15 april 2013 tijdens de Boston marathon starte een zoekoperatie van een ongekende omvang en intensiteit naar de daders. Vrijdagavond rond negen uur ‘s avonds (Amerikaanse tijd) arresteerde agenten de tweede verdachte. De lessen van Boston gelden ook in Nederland en niet alleen voor terroristische dreigingen, maar ook voor andere vormen van handhaving en opsporing.

Opvallend is dat er aan deze actie veel organisaties meededen.

FBI, een inlichtingendienst die ook operationele bevoegdheden heeft, leidde de zoektocht
Massachusets (staat waarin Boston ligt) staat politie had de grootste politiemacht op de been
Transit police (verkeerspolitie)
Watertown police en Cambridge police (kleinere […]

april 22nd, 2013|Informatiemanagement, Organisatie|0 Comments

Bereid de strijd voor, ook al vecht je zelf niet

Nu de trend al enige jaren geleden is ingezet bij de politie om terug te trekken op de kerntaken (nog los van wat die zijn) is de vraag hoe de politie faciliteert dat anderen taken overnemen. Die vraag is nog uit te breiden met de vraag hoe de politie andere partners in misdaadbestrijding – met name openbaar bestuur en het Openbaar Ministerie – betrekt bij het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

In de vorige post schreef ik over een model tussen dwang en vrijblijvendheid. Daarin inventariseert de politie eerst welke zaken relevant zijn en verzamelt informatie. Daarna, en op basis van […]

april 16th, 2013|Beleid, Informatiemanagement|0 Comments