3 redenen dat managers participeren

Managers en uitvoerenden van politie hebben twee verschillende opvattingen over participatie – dat wil zeggen, op voet van gelijkwaardigheid deelnemen aan een groep die zich inzet voor de veiligheid. Uitvoerenden zien in hun praktijk dat verschillende mensen en groepen gelijksoortige doelen hebben maar daarin een ander belang vertegenwoordigen. Politie, scholen, gemeenten en winkeliers willen allemaal veiligheid, maar allemaal met verschillende directe belangen. Om die op een lijn te krijgen en te zorgen dat je elkaar helpt, neem je deel aan groepsactiviteiten zoals overleggen, afstemmen, samen optrekken en/of informeren. Een manager ziet participatie als iets waarop steeds meer afgerekend wordt, zoals […]

december 12th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

Voor als je geen tijd hebt voor participatief leiderschap

Participatief leiderschap wordt wel gezien als een vorm van ‘slow management’ waar je rustig iedereen meeneemt met je ideeën en dan als één allemaal naar hetzelfde doel gaat. Maar dat is juist het huidige leiderschapsmodel werkt, met het ideaal van ‘alle neuzen dezelfde kant op’ en een allergie voor afwijkende meningen. Participatief leiderschap start juist vanuit de belangen en de energie van individuen, biedt een structuur dat in beweging komt door de inzet van individuele actie. En dat gaat sneller dan eerst mensen overtuigen dat het idee van de leider de beste is en dan laten zien wat mensen moeten […]

december 5th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

mijn echte leider

Participatief leiderschap verbindt twee tegenstellingen: meedoen met de rest en een initiator zijn van nieuwe beweging. Hoe los je die op? Dit persoonlijke verhaal laat zien dat leiding zonder hiërarchische verhouding juist meant to be is.

Begin dit jaar zocht ik een representatieve plek voor afspraken en een rustige werkplek en kwam uit bij een gedeelde werkplek binnen de Impact Hub in Amsterdam. Hier zat een groep ondernemers die allen maatschappelijke doelen hadden, net als ik. De sfeer was goed. Ik ging er regelmatig werken; wel op de stille afdeling want er werd wel veel gepraat daar.

Regelmatig werd ik aangesproken […]

november 28th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

Waarop richt een goed participatief leider?

Voordat je overdonderd wordt door een gevoel alles kan, wat zal ik in hemelsnaam doen? Dacht je: heerlijk! Eindelijk kan ik iets op míjn manier doen! Je functie als participatiemakelaar, wijkmanager of hoofd burgerinteractie biedt enorme vrijheid. Misschien wel te veel. Daarom help ik je met 3 onderwerpen waarop iedere goede participatief leider gericht is.

Uitnodigende oproep

Het mooie waar ik wel meer van wil. Het is een oproep die meer uitnodigt dan: Buurtbijeenkomst over verbeteringen aan de wijk. Dat komt omdat de eerste uitnodigt om het mooie te zien en daar voel je je lekkerder bij dan een uitnodiging om je […]

november 14th, 2014|Burgerparticipatie, Evaluatie, Samenwerking|0 Comments

Drie eye-openers in participatief leiderschap

In de workshop Participatief leiderschap in veiligheid die ik deze week begeleidde samen met Tom van Asperen zaten veel herkenbare punten en enkele eye-openers. Ik heb de ervaring dat mensen het meeste leren van eye-openers, dus ik wil er drie delen met jullie.

Als ik wakker word, dan droom ik nog.

Dat veel grote bewegingen zijn begonnen als een droom dat geloven we graag. En het is verfrissend en effectief om in een goed gesprek waardering te krijgen voor elkaars dromen, wat iemand doet vliegen. Maar veel bewegingen gaan ten onder als mensen ruw wakker worden geschud door geruzie en conflicten. […]

november 8th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

Ik sta op voor…de dag van de dialoog

Op de dag van de dialoog sta ik op (eigenlijk ga ik lekker zitten) voor een goed gesprek: een waarderend gesprek met 6 tot 8 personen waarin je op basis van je ervaringen komt tot een visie op een heel klein stukje ideale wereld voor jou en de eerste stappen er naartoe.

Ik ondersteun dit positieve landelijke project van harte en zal op 7 en 14 november goede gesprekken faciliteren. Als je in de gelegenheid lokaal een dialoog bij te wonen word je verfrist met de sensatie dat er veel te waarderen is.

november 3rd, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

7 succesvoorwaarden voor participatie

‘Impact heb je niet alleen, maar vergt een collectieve actie’ is een leus die bij Impact hub Amsterdam prominent figureert. Ook mijn participatie initiatief wordt gevormd door mijn ervaringen daar. Community leader Ingmar Nieuwold sprak ik lang over zijn ervaringen in participatieprocessen en hij bood aan een stuk te delen dat hij ooit schreef waarin hij zíjn ervaringsregels voor succes beschreef. Een belangrijk document voor iedereen die de energie van een groep wil kanaliseren voor verbetering en ik deel het met zijn toestemming nu met jullie:

1. Het hele veld moet vertegenwoordigd zijn.

Het is vervelend na een inspirerend proces te vernemen dat […]

oktober 24th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

Waarom participatie?

Waarom participatie in veiligheid?

Door participatie kan een beweging ontstaan die zichzelf én de buurt versterkt. Een grotere diversiteit aan deelnemers en bijdragen maakt de beweging vitaler en overtuigender. Participatie is ook zinvol: deelnemen aan een stukje maatschappij, er meer bij te horen en invloed krijgen op je leefwereld. Participatie in veiligheid maakt blij.

Hoe helpt participatie jouw dagelijkse veiligheidspraktijk?

Als voldoende mensen werken aan belangrijke en urgente veiligheidsproblemen hebben zij een positieve invloed op de veiligheid. Maar het gaat verder: de veiligheid is ook een middel om te werken aan bij een wijk horen, er trots op zijn en de wijk een boost […]

oktober 19th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

Jaag mensen niet weg met vergaderingen

Je hebt een belangrijk onderwerp gekozen! Je begrijpt uit een inventarisatie dat jouw onderwerp ‘leeft’ bij meer mensen. Je wil bij elkaar komen om te inventariseren wat je gaat doen. Dus: je belegt een vergadering.

Denk nog heel even na. Wat doet dat met je, vergaderen? Krijg jij ook dat muffe, doffe gevoel terwijl je vagelijk het geklaag van anderen en hun zogenaamd belangrijke ingevingen hoort zonder te luisteren? Dat je wegloopt en dat slechts een heel beperkt deel van de groep het gevoel heeft iets constructiefs gedaan te hebben? Vergaderen kan een goede inzet kapot maken. Ik heb veel […]

oktober 17th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments

Buurt bestuurt: winst en problemen

Buurt Bestuurt is een Rotterdams initiatief waarbij buurtbewoners zelfgekozen veiligheidsthema’s aanpakken. Het loopt sinds 2009 en in steeds meer wijken participeren mensen hier in. Ik doe een onderzoek naar hoe de deelname te vergroten.

Ik mocht Passie voor Buurt Bestuurt bijwonen, een interessant congres voor voornamelijk Rotterdamse ambtenaren en politie.

Daar woonde ik onder andere een workshop van Salomon Haile bij, hij is wijkagent die een positief resultaat behaalde met een eigenzinnige werkwijze. Hij begon zijn verhaal met een opsomming van de winst van Buurt Bestuurt: het vergrootte vertrouwen tussen politie en burger bovenal. Verhoogde veiligheid (dit is nog betwist volgens de […]

september 26th, 2014|Burgerparticipatie|0 Comments