Tijd over door goed veiligheidsbeleid? Het kan met Communities voor veiligheid.

Een van de meest gehoorde klachten van mensen in veiligheid is dat ze zo onvoorspelbaar en onuitputtelijk veel werk hebben, waardoor ze eigenlijk altijd druk zijn. Er zijn incidenten, daar moet je iets mee om te managen, dan moet je uitzoeken en invoeren hoe het in het vervolg te voorkomen, maar dan gebeurt er weer iets anders. Zo hol je altijd achter de feiten aan!

De kern van dat probleem is niet dat je onvoorspelbaar en onuitputtelijk veel werk hebt, maar de gedachte dat jij het werk moet doen, de problemen moet begrijpen en de oplossingen moet aandragen en coördineren. Jij […]

mei 12th, 2017|Beleid, Burgerparticipatie, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Tijd over door goed veiligheidsbeleid? Het kan met Communities voor veiligheid.

Een nieuwe revolutie

In het recent uitgezonden programma over de door leerlingen studenten afgedwongen onderwijsvernieuwing dacht ik: ongelooflijk dat wat heel snel gemeengoed werd toen moest worden bevochten. In de kern ging het in de jaren 60 om een jeugd die serieus genomen wilde worden. Als ik het goed heb was in die tijd waren er onder brede lagen van de bevolking weerzin tegen de stugge mentaliteit van de toenmalige bestuurders. Studenten konden dat geluid destijds beter vertolken omdat ze in die tijd de enige groep waren die en sterk verenigd waren en niet onderdeel uitmaakte van de gevestigde orde. Latere studies bevestigen […]

maart 28th, 2016|Beleid, Burgerparticipatie|0 Comments

Als politici er niet meer toe doen, wat beweegt ons dan wel?

In de naderende verkiezingen zie je weer wat politici denken dat mensen belangrijk vinden. En ik merk dat los van of ik inderdaad geïnteresseerd ben in hoeveel geld er aan hoeveel banen is besteed, ik geen behoefte meer heb aan iemand die dat voor mij denkt. Het doet me een beetje denken aan hoe priesters zich vroeger opstelden als de enige die God kon vertolken. Het is niet dat het me arrogant lijkt – de bedoelingen zijn vast goed – maar het sluit niet aan bij wat ons in beweging brengt. We lopen niet meer zo achter politici aan. We […]

maart 15th, 2015|Beleid, Burgerparticipatie|1 Comment

Wat komt er in de plaats van management?

Een aannemer vertelt dat hij het niet meer kon aanzien dat projecten laat en zonder respect voor de klant werden opgeleverd. De secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken laat een brief zien in onleesbaar jargon die aan burgers werd gestuurd om hen te informeren over hun aanvraag van een uitkering: “Er is geen enkele aandacht voor dat de lezer dit ook moet begrijpen,” zegt hij lachend. Een politieagent vertelt dat de teams niets hadden aan hun chef: “Die werd ook gekozen om allerlei belangen te dienen, behalve die van het team dat hij moest aansturen.”

De rode draad: management […]

februari 22nd, 2015|Beleid, Burgerparticipatie, Organisatie|0 Comments

Valkuilen bij burgerparticipatie

 

Het verloop van burgerparticipatie projecten is nooit te voorspellen. Maar door de tijd heen is er wel een aantal gedragingen gedefinieerd die geheid tot problemen leiden.

Ja, maar…

Participatie betekent serieus nemen dat we allemaal burgers zijn met wensen en talenten. Je hebt je als ambtenaar, bestuurder, burger, politie, betrokkene goed voorbereid. Dan wil je ook dat je ideeën serieus genomen worden en niet direct terzijde geschoven. Terwijl het ook zo is: hoe beter je je voorbereidt, hoe meer gericht op je eigen ideeën je bent. De neiging is dus sterk om problemen eerst te erkennen en vervolgens ze in te […]

mei 13th, 2014|Beleid, Samenwerking|0 Comments

Integrale visie op een effectief participatieproject

In de vorige blog beloofde ik in te gaan op 7 lastige dilemma’s die in projecten waarbij bewoners en gemeenten samen werken. Dilemma’s kun je niet in kiezen, beide keuzes zijn fout. Ten grondslag aan al de dilemma’s was de gedachte van controle door een van de partijen. Er zijn dus een oneindig aantal dilemma’s in participatieprojecten. De visie die ingaat op de oplossing bestaat uit 4 elementen

Gezamenlijkheid:

Wanneer een gemeente wil bezuinigen en de werkzaamheden worden opgevangen door een project van burgers en gemeenten zullen beide partijen daarover willen besluiten. De gezamenlijkheid van een project is dat de kaders, doelen […]

maart 3rd, 2014|Beleid|0 Comments

7 dilemma’s over burgerparticipatie in de veiligheidsaanpak

Van blok aan het been tot orakel, is de burger uiteindelijk een ‘collega’ geworden van bestuurders, ambtenaren en politici. Een collega die participeert in besluitvorming en uitvoering van die besluiten. Gemeenten willen terecht de organisatiekracht van burgers exploiteren maar zelf ook in controle blijven. Waar ligt het primaat van het bestuur en politiek, en wat kunnen burgers bijdragen?

Organisatie

Op welke schaal organiseert een gemeente burgerparticipatie? Vooral in grote steden is er een groot verschil tussen wat er in een wijk gebeurt en wat er op stadsniveau aan veiligheidsissues zijn. Een sterk wijkgerichte aanpak is ‘dicht bij’ de burgers maar is […]

februari 25th, 2014|Beleid|0 Comments

Dit wordt het jaar van de burgerparticipatie!

Dat dit hét jaar van de burgerparticipatie wordt, dat staat al vast. Maar wat gaat dat betekenen in jouw gemeente? Deze 3 punten zijn bepalend voor het karakter van participatie:

Gaat het om bezuinigen?
Kan de participatie (zonder financiering) duurzaam tot stand komen?
Kunnen ambtenaren en niet-ambtenaren zich beiden zien als burgers?

De 3 vragen zijn in oplopende graad van moeilijkheid…

Om bij de eerste te beginnen, is participatie een middel om essentiële zaken goedkoper te regelen? Of besluiten steeds meer mensen dat hun wensen de moeite waard zijn om uit te voeren? Het blijkt dat in plekken waar meer infrastructuur is […]

februari 11th, 2014|Beleid|0 Comments

Strategie: kan niet zonder, kan niet met

Zonder strategie is een organisatie stuurloos en gedoemd te vervallen. Een strategie wordt door management vertaald naar concrete activiteiten voor de werkvloer en gekoppeld aan organisatie, ICT en budgetten. Een strategie is ook wat de ene organisatie onderscheidt van de andere: een strategie geeft een organisatie ook identiteit. Wanneer je aan je organisatie denkt, denk je aan de doelstellingen van die specifieke organisatie, al dan niet wat die doelen voor relevantie hebben voor de maatschappij.

Veiligheidspartners als OM, politie, jeugdzorg, gemeente en Belastingdienst zien als partner om bepaalde algemene doelen met anderen na te streven en niet als op zichzelf […]

januari 14th, 2014|Beleid|0 Comments

Effectief ben je per definitie niet!

Naarmate veiligheidsproblemen meer geclaimed worden door organisaties buiten het strafrecht (zorg, bestuur en belastingdienst) is de effectiviteit moeilijker vast te stellen in termen die uit één van die veiligheidspartners komen. Er is een breder maatschappelijk doel die waarschijnlijk een combinatie inhoudt van de strafrechtelijke, bestuurlijke, fiscale en welzijn doelen die door de aparte organisaties worden nagestreefd. Die organisaties richten zich op aspecten of fasen van crimineel/overlastgevend gedrag, zoals in deze diagram uitgebeeld voor de bestrijding van witwassen. Dus als je een prioriteit wil stellen om effectief overlast en criminaliteit te bestrijden, wat doe je dan?

Het is verleidelijk om het antwoord op […]

januari 7th, 2014|Beleid, Organisatie|2 Comments