Buurt Bestuurt is een Rotterdams initiatief waarbij buurtbewoners zelfgekozen veiligheidsthema’s aanpakken. Het loopt sinds 2009 en in steeds meer wijken participeren mensen hier in. Ik doe een onderzoek naar hoe de deelname te vergroten.

Ik mocht Passie voor Buurt Bestuurt bijwonen, een interessant congres voor voornamelijk Rotterdamse ambtenaren en politie.

Daar woonde ik onder andere een workshop van Salomon Haile bij, hij is wijkagent die een positief resultaat behaalde met een eigenzinnige werkwijze. Hij begon zijn verhaal met een opsomming van de winst van Buurt Bestuurt: het vergrootte vertrouwen tussen politie en burger bovenal. Verhoogde veiligheid (dit is nog betwist volgens de recente evaluatie) en kwaliteit van dienstverlening. Hij vervolgde met de problemen – die hij scherper stelde om een punt te maken: de mensen die zich inzetten voor Buurt Bestuurt zijn geen afspiegeling van de wijk, er is een klaagsfeer die ook ontstaat doordat de doelen niet haalt en er zijn daardoor ook veel afhakers.

Deze observaties werden breed gedeeld – Haile was duidelijk niet voor niets gevraagd zijn observaties te delen.

Een belangrijk deel van de workshop ging daarom over hoe zij als professionals de groepen beter konden begeleiden zodat deze problemen zouden verminderen. Een aantal punten uit de discussie:

  1. Moet de rol van de gemeente/politie binnen buurtcomité’s ook sturend zijn, of is het ook goed als er niet veel gebeurt of heel iets anders dan wellicht jij zou denken? Een aantal betrokkenen gaven aan dat alles uit de burgers moet komen dus dat ze zo weinig mogelijk aanreiken. Salomon gaf aan juist positieve ervaringen te hebben met sterke sturing te geven.
  2. Betrekken van nieuwe mensen is essentieel en kan
    1. door de buurtcomités aan te sluiten bij bestaande of logische netwerken (bijv. 1 school of 1 flat met alleen koopwoningen)
    2. door meer communicatiemiddelen te gebruiken (mond-op-mond, email, sms)

De opkomst is geen officieel doel van Buurt Bestuurt maar goede opkomst geeft iedereen wel heel veel energie om aan de slag te gaan. Een deelneemster van de workshop vertelde gloedvol over dat ze de grootste actie van Buurt Bestuurt ooit organiseerde met een presentatie van de brandweer. Mooi verhaal en ik stelde de vraag: Is het activeren van zo veel mogelijk mensen bij veiligheid in de buurt niet een belangrijk aspect van jullie succes?

Het eerste antwoord was: nee, ons succes gaat over het vergroten van veiligheid met de top-3 prioriteiten door buurtbewoners gesteld. Maar toen er weer werd gekeken naar hoe die te realiseren en hoe men daar überhaupt mee kwam, kwam het onderwerp betrokkenheid van buurtbewoners toch weer terug. Maar dan: hoe dan?

In de sessies van 22 september en 29 september ga ik hier nader op in en wat het betekent voor de aanpak.