Buurt bestuurt is een Rotterdamse methode om buurtbewoners meer zeggenschap te laten nemen over veiligheid. Geïnitieerd vanuit de politie en de gemeente Rotterdam, komen bewoners bijeen om hun prioriteiten voor veiligheid te benoemen en om gezamenlijk – dus niet als opdracht aan gemeente of politie – tot een aanpak te komen ervan.

Ik had het genoegen om bij een buurt bestuurt bijeenkomst te zijn: twee wijken in Lombardije hadden aangegeven dat ze mee wilde doen. Of beter: 4 dames – niet de jongste, niet de oudste – hadden het initiatief genomen en nu zaten hier ca. 60 mensen. Hans Hoekman, wijkagent te Rotterdam en de persoon die de mooie voorbeelden van Chicago Alternatieve Policing Strategy (CAPS) had overgeheveld naar Rotterdam. Hij vertelde over zijn ervaringen om Buurt bestuurt in te leiden. Mooie voorbeelden kwamen langs. Een verwaarloosd terrein dat tot een mooi en veilig kunstwerk was gemaakt, bewoners die in zelfgemaakte zebrapakken gingen lopen om automobilisten te waarschuwen dat er overstekende kinderen waren en criminele hangjongeren die actief mee gingen helpen om de straat schoon te maken. Hartverwarmend en inspirerend.

Na een half uur werden mensen rusteloos: ze wilden duidelijk hun ergernissen over de wijk kwijt. Het kwam er soms rauw – “Jullie moeten fietsers op de stoep allemaal een bon geven!” – tot beheerst uit – “Ik maak me zorgen over de hangjongeren achter onze flat omdat mijn kinderen zich bedreigd voelen.” Hans gaf geduldig aan dat bewoners zelf met ideeën én de uitvoering moesten komen en dat politie en gemeente zouden steunen.

En nu kwam het spannende moment: wie geeft zich op voor een volgende sessie? De lijst was goed gevuld. Ik voelde me wat ongemakkelijk als toeschouwer en bedacht me dat de mensen die hier niet helemaal wisten wat ze moesten doen dat ook zouden voelen. Aan het eind bleven die mensen die of de agenten of elkaar wat te vertellen hadden. Zou het dan zo zijn dat als de buurt bestuurt bijeenkomsten vooral zou bestaan uit mensen die elkaar een klein beetje kenden, ze dan makkelijker te activeren zouden zijn? Dat lijkt aannemelijk. We gaan het de komende weken verder na in een kort onderzoek naar het gebruik van netwerken om actieve leden te werven.