About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 66 blog entries.

Mythes in criminaliteit

Criminaliteit en onraad houdt burgers en overheden bezig. Misschien te veel zo? Wat iedereen voor waar houdt kan ook net wat anders liggen.

1. De mythe van de parallelle samenleving
Volgens vooraanstaande misdaadbestrijders en -beschrijvers is er een parallelle criminele samenleving in Nederland. Deze parallelle samenleving is volledig zelf-regulerend en sturend, alleen op basis van normen waar brave burgers van gruwen: criminelen dekken elkaar en voorkomen problemen door intimidatie en omkoping van mensen met een maatschappelijke norm.
Het is hoogst waarschijnlijk waar dat dit de droom is van enkele criminelen maar er zijn maar zeer weinig mensen zijn die zich crimineel […]

juni 7th, 2017|Burgerparticipatie, Organisatie|Reageren uitgeschakeld

Samenwerking tussen burgers en bureaucratie. Heb je even?

Als je de gemeente een brief stuurt met een vraag over veiligheid, mag je blij zijn wanneer je binnen drie weken een ontvangstbevestiging ontvangt. Daarin staat dan dat als je binnen zes maanden geen antwoord ontvangt, je een klacht kan sturen naar een benoemde postbus. In ieder geval een stok achter de deur! Zes maanden…

Hoe kunnen we ooit verwachten dat gemeenten zich gaan richten op wat de samenleving nodig heeft als het contact met een gemeentemedewerker een frontdesk medewerker is die als taak heeft alle telefoontjes per mail in het bureaucratische systeem te zetten?

New Public Governance (NPG), een concept van Osborne […]

mei 30th, 2017|Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Tijd over door goed veiligheidsbeleid? Het kan met Communities voor veiligheid.

Een van de meest gehoorde klachten van mensen in veiligheid is dat ze zo onvoorspelbaar en onuitputtelijk veel werk hebben, waardoor ze eigenlijk altijd druk zijn. Er zijn incidenten, daar moet je iets mee om te managen, dan moet je uitzoeken en invoeren hoe het in het vervolg te voorkomen, maar dan gebeurt er weer iets anders. Zo hol je altijd achter de feiten aan!

De kern van dat probleem is niet dat je onvoorspelbaar en onuitputtelijk veel werk hebt, maar de gedachte dat jij het werk moet doen, de problemen moet begrijpen en de oplossingen moet aandragen en coördineren. Jij […]

mei 12th, 2017|Beleid, Burgerparticipatie, Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Een andere sociale norm met Communities

Het artikel in NRC liegt er niet om: als ambtenaar die het recht toepast voel je je soms stevig onder druk gezet van ‘mensen met een andere norm’. Een belangrijke functie van gemeenten is het veranderen van de sociale norm, maar hoe werkt dat?

Normen zijn groepsproducten en hoe groter de groep met een bepaalde norm, hoe hoger de druk is om je daar aan aan passen. Een ambtenaar die in een criminele groep helpt bestrijden weet natuurlijk dat er een gemeente en politieapparaat achter hem staat, maar hij is makkelijk onder druk te zetten omdat hij weinig zichtbare medestanders heeft voor […]

mei 8th, 2017|Burgerparticipatie, Samenwerking, Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

What we can learn from the USA about community forming

As a Dutchman with parents who’ve lived in the USA for an extended period, I’ve a good comparison between two countries known for their – albeit quite different – social nature. The Dutch are known to give more to charity than almost any other people. But the Americans are more likely to donate their time in helping strangers. How does this translate into real-life opportunities to build a community that noticeably makes your world a better place? How does giving time have more impact than giving money?

I visited my parents – father and stepmother to be precise – and questioned […]

april 19th, 2017|Burgerparticipatie|Reageren uitgeschakeld

Seminar Communities voor Veiligheid: Sociale Innovatie

Sociale innovatie

Integraal, samenwerken en burgerparticipatie. De applaus-woorden van de afgelopen vijf jaren. Waar je ook komt in veiligheidsland, iedereen is wel met een, en zo niet meer, van deze zaken bezig. Daar waar getracht wordt om problemen integraal aan te pakken vergeten veel partijen misschien wel de belangrijkste actor te betrekken; de burger.

Het is een illusie om te denken dat alleen overheidspartijen echte belangen hebben bij een veilige leefomgeving en dat burgers vooral passief toekijken. Het grootste belang ligt namelijk bij de burger en die wil daar ook best iets voor doen. De vraag is alleen; hoe betrek je de […]

april 7th, 2017|Burgerparticipatie|Reageren uitgeschakeld

Getekend voor het leven

Getekend voor het leven
Communties voor veiligheid in de aanpak van huiselijk geweld
 

Huiselijk geweld in Nederland
Huiselijk geweld komt helaas nog te vaak voor. Naast de acute schade heeft het ook ernstige gevolgen voor de slachtoffers in hun verdere leven. Zo zijn drugs- en alcoholproblemen, emotionele en gedragsproblemen, PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en zelfs suïcide geen uitzonderingen. In Nederland worden jaarlijks naar schatting ten minste 200.000 mensen het slachtoffer van evident huiselijk geweld waarvan er jaarlijks gemiddeld 50 komen te overlijden. Het kent verschillende verschijningsvormen waaronder kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, maar ook verbaal geweld en het volgen en in de gaten […]

maart 24th, 2017|Burgerparticipatie, Nieuw perspectief op informatie|Reageren uitgeschakeld

Mee doen of zelf doen?

Mee doen of zelf doen?
 

Waarom krijgen communities van zelfredzame en actieve bewoners geen politiek mandaat?

 

Actueel

In een dorp nabij Amsterdam is de politiekracht teruggebracht tot 1 agent, terwijl het onder de rook van Amsterdam toch echt te maken heeft met grootstedelijke problemen. Het handhavingstekort wordt deels opgevangen door mensen uit de wijk. Ze vormen WhatsApp groepen, buurtwachten en organiseren cursussen signaleren van verdacht gedrag.

 

Hoe vanzelfsprekend dat tegenwoordig ook klinkt en hoe veel ze ook bijdragen aan (het gevoel van) veiligheid, tijdens de verkiezingen kunnen zij geen mandaat halen. Zij blijven afhankelijk van politici voor steun, politiek en financieel. Politici praten er […]

maart 9th, 2017|Burgerparticipatie, Uncategorized|Reageren uitgeschakeld

Sociale innovatie: Effectieve burgerparticipatie

Justice in Practice richt zich op de samenwerking tussen veiligheidspartners en burgers met als uitgangspunt; geen effectieve samenwerking zonder gelijkwaardigheid van actoren.

Veel veiligheidspartners prediken voor het nut en noodzaak van samenwerking en participatie maar meestal komt het niet verder dan vingerwijzen en vinden dat burgers zich eindelijk moeten leren gedragen. Voor iedereen onbevredigend en in de praktijk zien we dan ook weinig inspirerende resultaten. Zo komen we nooit dichter bij elkaar. Er is een duidelijke maatschappelijke vraag naar meer effectieve samenwerking en participatie. Maar hoe zorg je dan dat je met partners ergens naartoe gaat? Ik laat vooral heel praktisch […]

november 25th, 2016|Burgerparticipatie|Reageren uitgeschakeld

2nd Lesson learned in burgerparticipatie: Optimisme!

2nd Lesson learned in burgerparticipatie: Optimisme!
Vooroordelen van ambtenaren

Zoals sommige burgers vooroordelen hebben tegen bepaalde groepen, hebben sommige ambtenaren vooroordelen over participerende burgers. Vooroordelen zijn niet alleen verzinsels, noch van burgers noch van ambtenaren, de fenomenen die beschreven worden bestaan wel degelijk. De fout is dat de fouten aan groepen worden toegeschreven zonder dat hun gedrag daar toe aanleiding geeft. En net zoals vooroordelen van burgers alleen door voorlichting en begeleiding bestreden kan worden, is dat ook zo bij ambtenaren.

Welke kwesties zijn een potentieel risico bij de participatie van burgers in veiligheid?

 

Eigenrichting

Het risico op eigenrichting ziet er volgens Eric Bervoets ongeveer […]

oktober 20th, 2016|Burgerparticipatie|Reageren uitgeschakeld