This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sterke communities ontwikkelen voor een rechtvaardige en gezonde maatschappij

Over ons

We zien dat mensen die onderdeel zijn van een netwerk, gezonder en veiliger zijn. Wij geloven dat netwerken - communities - een cruciale steun zijn bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Communities kunnen verdacht en onrechtvaardig gedrag signaleren en analyseren om overheden gericht te laten ingrijpen. Communities stellen daarbij een norm in wijk, web en wereld die bijdraagt aan een veiliger en rechtvaardiger wereld voor ons allen.

Onze diensten

Jouw zorgzame en signalerende community is de eerste en meest fijnmazige zorg voor veiligheid en recht. De ambities van de groeiende community brengt hen in contact met professionele dienstverleners. Justice in Practice helpt gezamenlijke kaders en doelen te stellen om gelijkwaardige samenwerking te starten. Impact sturing meet en vergroot de kracht van communities samen met andere partners.

Community building Co-Operate Impact Control

Neem contact met ons op